ประชุมประจำเดือน

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ โดยนายภูดิศ แก้วจรูญ สาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ ได้จัดประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อติดตามผลปฏิบัติงานตาม KPI และมอบแนวทางนโยบายปฏิบัติงานประจำเดือน มีข้าราชการและลูกจ้างเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียง