สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5

📢รายงานสถานการณ์ ฝุ่น PM 2.5 อำเภอแม่วงก์ประจำวันที่ 8 เมษายน 2565➡️ค่า PM 2.5 = 63 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร➡️คุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ☁️ลดหรือจำกัดการทำกิจกรรมหรือออกกำลังกายกลางแจ้ง ถ้าจำเป็นต้องออกนอกอาคาร สวมหน้ากากอนามัยหรือ N95🔴คำแนะนำ : เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว ควรเตรียมยาประจำตัวให้พร้อม