สาธารณสุขอำเภอ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา8 พฤษภาคม 2566นายวิษณุ มากบุญ สาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ พร้อมด้วยนายธรรมรัตน์ จันทรานุสรณ์ นักวิชาการสาธารณสุข ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันปฐมบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ แก่งเกาะใหญ่ หมู่ที่ 24 ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายประสิทธิ พัฒนสิทธิชีวิน นายอำเภอแม่วงก์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม