การซ้อมแผนอัคคีภัยระดับอำเภอ

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 08.00 น. – 17.00 น. เครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลแม่วงก์ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการซ้อมแผนอัคคีภัยระดับอำเภอ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมแอมพาส 40 ปี โรงพยาบาลแม่วงก์