อบรม อสม. หมอประจำบ้าน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเครือข่ายและโรงพยาบาลแม่วงก์ ร่วมกันจัดการอบรม อสม.หมอประจำบ้าน ขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมแอมพาสฯ โรงพยาบาลแม่วงก์ โดยมีท่านนายอำเภอแม่วงก์ นายสมชาย ธีรางกูร เป็นประธานในพิธีเปิด มี อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เข้าร่วม 66 คน…