ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่ออำเภอแม่วงก์

ในวันที่ 10 พ.ย. 2564 เวลา 13.30น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่วงก์ ชั้น 2 นายอานนท์ บูรณะภักดี นายอำเภอแม่วงก์ ได้นำทีมคณะกรรมการฯ วางแผนป้องกันและควบคุมโรค ในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่ออำเภอแม่วงก์ (ศปก.อ.แม่วงก์) ครั้งที่ 45/2564 เพื่อพิจารณาแนวทางการเปิดเรียน และมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในโรงเรียน