เยี่ยมผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์

เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2564 เวลา 11.30น. นายอานนท์ บูรณะภักดี นายอำเภอแม่วงก์  พร้อมด้วย นายกัญหา ขันทกสิกรรม รักษาราชการแทนสาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ นำทีมสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ และเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ เดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ ในพื้นที่บ้านเนินสว่าง หมู่ที่ 15 ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อส่งกำลังใจ และมอบถุงยังชีพให้กับครอบครัวของผู้ป่วย