กิจกรรมบริจาคโลหิต

เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2564 เวลา 09.30น. นายอานนท์ บูรณะภักดี นายอำเภอแม่วงก์  พร้อมด้วยนายกัญหา ขันทกสิกรรม รักษาราชการแทนสาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ นำทีมสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมออกหน่วยรับบริจาคเลือดกับเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนแม่วงก์วิทยาคม มีประชาชนมาร่วมบริจาคเลือดทั้งสิ้น 136 คน