กิจกรรม อสม.หมอคนที่ 1 ชวนเดิน วิ่ง ปั่นสร้างสุขภาพ ครั้งที่ 1

20 ธันวาคม 2565 อสม.อำเภอแม่วงก์ พร้อมด้วยคณะหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอแม่วงก์ ร่วมกิจกรรม อสม.หมอคนที่ 1 ชวนเดิน วิ่ง ปั่นสร้างสุขภาพ ครั้งที่ 1 ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอแม่วงก์ เพื่อเป็นแบบอย่าง และส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับประชาชน