สสอ.แม่วงก์

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอแม่วงก์ มีผลงานดีเยี่ยมระดับจังหวัดนครสวรรค์

เครือข่ายบริการสุขอำเภอแม่วงก์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดเครือข่ายบริการสุขอำเภอ (KPIs) ปีงบประมาณ 2565

อำเภอแม่วงก์ ประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดยาเสพติด

26 ธันวาคม 2565 26 ธันวาคม 2565นายประสิทธิ พัฒนสิทธิชีวิน นายอำเภอแม่วงก์ มอบหมายให้นายวิษณุ มากบุญ สาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ นายชยพล อินนอก ปลัดอำเภอฝ่ายป้องกัน ประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดยาเสพติด โดยมีผู้แทนโรงพยาบาลแม่วงก์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สถานีตำรวจภูธรแม่วงก์ สถานีตำรวจภูธรแม่เล่ย์ ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นทุกแห่ง เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ในส่สรของการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้เสพติด ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติในระบบ รพ.สต. และหมู่บ้านให้มีการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ

สาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ พร้อมบุคลากร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาถวาย พระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราทิพยวดี กรมหลวงราชสาริณีศิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

22 ธันวาคม 2565 เวลา 17.00 น.นายประสิทธิ์ พัฒนสิทธิชีวิน นายอำเภอแม่วงก์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระครูนิวิฐศีลขันธ์ เจ้าคณะอำเภอแม่วงก์ เจ้าอาวาสวัดมฤคทายวัน ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ ลูกจ้างส่วนราชการ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาถวาย พระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราทิพยวดี กรมหลวงราชสาริณีศิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทั้งนี้นายวิษณุ มากบุญ สาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ พร้อมบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมพิธี ณ วัดมฤคทายวัน หมู่ที่ 5 ตำบลแม่เลย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

สสอ.แม่วงก์ ประกาศเจตจำนงร่วมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565 (9 ธันวาคม 2565) พร้อมแสดงจุดยืนเป็นองค์กรธรรมาภิบาลต่อต้านคอร์รัปชัน

9 ธันวาคม 2565 นายวิษณุ มากบุญ สาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกันประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565 เพื่อแสดงจุดยืนการเป็นองค์กรที่บริหารงานที่ตระหนักถึงหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส พร้อมทั้งมอบนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตให้เกิดเป็นรูปธรรมในทุกกระบวนการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน ให้เป็นไปอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้

ประชุมกรรมการบริหารชมรม อสม.อำเภอแม่วงก์

7 ธันวาคม 2565นายวิษณุ มากบุญ สาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ มอบหมายให้ น.ส.รัชดาภรณ์ วงศ์จีนาพันธุ์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอฯ และนายธรรมรัตน์ จันทรานุสรณ์ นักวิชาการสาธารณสุข เข้าร่วมประชุมกรรมการบริหารชมรม อสม.อำเภอแม่วงก์ โดย น.ส.วรรณา มุจจรินทร์ ประธานชมรมฯ เป็นประธานการประชุม และมีนายวีระ ทิพย์อุทัย นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เป็นผู้แทน รพ.สต.ถ่ายโอนฯ ร่วมประชุม

สาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ ร่วมทำบุญงานปาริวาสกรรม วันเกิดเจ้าอาวาส วัดเทพสวรรค์สีมาราม

5 ธันวาคม 2565 เวลา 11.30 น.นายวิษณุ มากบุญ สาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ พร้อมท่านนายอำเภอ สัสดีอำเภอ นายก อบต.เชาชนกัน ผู้นำพื้นที่ ร่วมทำบุญงานปาริวาสกรรม วันเกิดเจ้าอาวาส แจกทุนการศึกษาเด็ก ข้าวสาร อาหาร วัดเทพสวรรค์สีมาราม หมู่ที่ 4 บ้านตลุกข่อยน้ำ ต.เขาชนกัน

สาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ ร่วมกิจกรรมมอบขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

5 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายวิษณุ มากบุญ สาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ พร้อมด้วยนายธรรมรัตน์ จันทรานุสรณ์ นักวิชาการสาธารณสุข ร่วมกิจกรรมมอบขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านวังชมพู หมู่ที่ 7 ต.เขาชนกัน โดยนายประสิทธิ พัฒสิทธิชีวิน นายอำเภอแม่วงก์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายกอบต.และประชาชนเข้าร่วม

บุคลากรสาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ เข้าร่วมประกอบพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

5 ธันวาคม 2565 เวลา 07.00 น.นายวิษณุ มากบุญ สาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ณ ศาลาประชาคมอำเภอแม่วงก์ โดยนายประสิทธิ์ พัฒนสิทธิชีวิน นายอำเภอแม่วงก์เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนอำเภอแม่วงก์

เจ้าหน้าที่ สสอ.แม่วงก์ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวันสำคัญของสถาบันชาติไทย

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 09:00 น.นายวิษณุ มากบุญ สาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ มอบหมายให้ น.ส.ศิรินภา เมษาสกุล และน.ส.ศศิวรรณ จันทรสุริโย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวันสำคัญของสถาบันชาติไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2565 โดยมีนายประสิทธิ พัฒนสิทธิชีวิน นายอำเภอแม่วงก์เป็นประธาน ณ วัดเทพสวรรค์สีมาราม หมู่ที่ 4 ตำบลเขาชนกัน