แม่บ้านสาธารณสุข ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตากับเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 นายประสิทธิ์ พัฒนสิทธิชีวิน นายอำเภอแม่วงก์ พร้อมด้วย นายวิษณุ มากบุญ สาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ (ได้รับมอบหมายจากประธานแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์) และนางสาวศิวพร สุขจิต หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม รพ.แม่วงก์ นำทีมแม่บ้านสาธารณสุข ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตากับเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอแม่วงก์ มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจาก รพ.สต.บ้านหนองไผ่ รพ.สต.บ้านคลองไทร รพ.สต.บ้านปางขนุน รพ.สต.บ้านทุ่งสาคร และคุณวรรณา มุจจรินทร์ ประธานอสม.อำเภอแม่วงก์ และอสม.แต่ละ รพ.สต. มาร่วมอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาบริจาคโลหิต