เจ้าหน้าที่ สสอ.แม่วงก์ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวันสำคัญของสถาบันชาติไทย

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 09:00 น.
นายวิษณุ มากบุญ สาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ มอบหมายให้ น.ส.ศิรินภา เมษาสกุล และน.ส.ศศิวรรณ จันทรสุริโย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวันสำคัญของสถาบันชาติไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2565 โดยมีนายประสิทธิ พัฒนสิทธิชีวิน นายอำเภอแม่วงก์เป็นประธาน ณ วัดเทพสวรรค์สีมาราม หมู่ที่ 4 ตำบลเขาชนกัน