เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอแม่วงก์ ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

9 กุมภาพันธ์ 2566 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอแม่วงก์ ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ณ หน่วยพิทักษ์ป่าแม่เรวา อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ โโยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน และนายประสิทธิ์ พัฒนสิทธิชีวิน นายอำเภอแม่วงก์ กล่าวตอนรับในพิธีเปิด