เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอแม่วงก์ ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต

7 กุมภาพันธ์ 2566
เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอแม่วงก์ รพ.สต.ในอำเภอแม่วงก์ และชมรม อสม.อำเภอแม่วงก์ ร่วมกิจกรรมการบริจาคโลหิต และประสงค์บริจาคอวัยวะและดวงตา ณ ที่ว่าการอำเภอแม่วงก์