อำเภอแม่วงก์ ขับเคลื่อนและประชาสัมพันธ์การจัดทำถังขยะเปียกครัวเรือนในพื้นที่ให้ครบทุกครัวเรือน

4 พฤศจิกายน 2565
นายวิษณุ มากบุญ สาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ มอบหมายให้ น.ส.ธนัตติยา ศรีเดช นักวิชาการสาธารณสุข นายธรรมรัตน์ จันทรานุสรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขและ น.ส.ศิรินภา เมษาสกุล เข้าร่วมดำเนินการขับเคลื่อนและประชาสัมพันธ์การจัดทำถังขยะเปียกครัวเรือนในพื้นที่ให้ครบทุกครัวเรือนโดยมีนายประสิทธิ พัฒนสิทธิชีวิน นายอำเภอแม่วงก์เป็นประธาน ที่หมู่ที่ 3 ตำบลแม่วงก์ มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำ อสม.และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน