สาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ ร่วมกิจกรรมมอบขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

5 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น.

นายวิษณุ มากบุญ สาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ พร้อมด้วยนายธรรมรัตน์ จันทรานุสรณ์ นักวิชาการสาธารณสุข ร่วมกิจกรรมมอบขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านวังชมพู หมู่ที่ 7 ต.เขาชนกัน โดยนายประสิทธิ พัฒสิทธิชีวิน นายอำเภอแม่วงก์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายกอบต.และประชาชนเข้าร่วม