สาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ พร้อมบุคลากร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาถวาย พระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราทิพยวดี กรมหลวงราชสาริณีศิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

22 ธันวาคม 2565 เวลา 17.00 น.
นายประสิทธิ์ พัฒนสิทธิชีวิน นายอำเภอแม่วงก์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระครูนิวิฐศีลขันธ์ เจ้าคณะอำเภอแม่วงก์ เจ้าอาวาสวัดมฤคทายวัน ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ ลูกจ้างส่วนราชการ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาถวาย พระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราทิพยวดี กรมหลวงราชสาริณีศิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทั้งนี้นายวิษณุ มากบุญ สาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ พร้อมบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมพิธี ณ วัดมฤคทายวัน หมู่ที่ 5 ตำบลแม่เลย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์