สาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ จัดให้มีถังขยะเปียกลดโลกร้อน ที่สำนักงานฯและบ้านพักเจ้าหน้าที่ครบทุกหลัง

7 พฤศจิกายน 2565
นายวิษณุ มากบุญ สาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ พร้อมเจ้าหน้าที่ จัดให้มีถังขยะเปียกลดโลกร้อน ที่สำนักงานฯและบ้านพักเจ้าหน้าที่ครบทุกหลัง และส่งเสริมให้ อสม.และประชาชนอำเภอแม่วงก์มีถังขยะเปียกลดโลกร้อนทุกหลังคาเรือน