วันที่ 16 สิงหาคม 2565 นายประสิทธิ์ พัฒนสิทธิชีวิน นายอำเภอแม่วงก์ พร้อมด้วย นายวิษณุ มากบุญ สาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ (ได้รับมอบหมายจากประธานแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์) นำทีมแม่บ้านสาธารณสุข ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตากับเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอแม่วงก์ โดยมีประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต จำนวน 198 ราย โดยสามารถบริจาคโลหิตได้ 161 ราย และทำการประเมินสุขภาพจิตจำนวน 170 ราย