ประชุม อสม. รพ.สต.บ้านหนองไผ่

14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา
ภายใต้การอำนวยการของ นายวิษณุ มากบุญ สาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ได้มอบหมายให้ น.ส.ธนัตติยา ศรีเดช นักวิชาการสาธารณสุข และนายธรรมรัตน์ จันทรานุสรณ์ นักวิชาการสาธารณสุข ร่วมประชุมชมรม อสม.ของ รพ.สต.บ้านหนองไผ่ พร้อมทั้งได้ดำเนินงานพิสูจน์และยืนยันตัวตนหมอพร้อม DID ใน อสม. จำนวน 90 คน