ประชุม อสม. รพ.สต.บ้านตลุกข่อยน้ำ

15 กุมภาพันธ์ 2566
ภายใต้การอำนวยการของ นายวิษณุ มากบุญ สาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ได้มอบหมายให้ นายธรรมรัตน์ จันทรานุสรณ์ นักวิชาการสาธารณสุข น.ส.ศิรินภา เมษาสกุล เจ้าพนักงานธุรการ และ น.ส.ศศิวรรณ จันทสุริโย เจ้าหน้าที่การเงิน ร่วมประชุมชมรม อสม.ของ รพ.สต.บ้านตลุกข่อยน้ำ พร้อมทั้งได้ดำเนินงานพิสูจน์และยืนยันตัวตนหมอพร้อม DID ใน อสม.และประชาชน จำนวน 87 คน