ประชุมกรรมการบริหารชมรม อสม.อำเภอแม่วงก์

7 ธันวาคม 2565
นายวิษณุ มากบุญ สาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ มอบหมายให้ น.ส.รัชดาภรณ์ วงศ์จีนาพันธุ์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอฯ และนายธรรมรัตน์ จันทรานุสรณ์ นักวิชาการสาธารณสุข เข้าร่วมประชุมกรรมการบริหารชมรม อสม.อำเภอแม่วงก์ โดย น.ส.วรรณา มุจจรินทร์ ประธานชมรมฯ เป็นประธานการประชุม และมีนายวีระ ทิพย์อุทัย นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เป็นผู้แทน รพ.สต.ถ่ายโอนฯ ร่วมประชุม