บุคลากรสาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ เข้าร่วมประกอบพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

5 ธันวาคม 2565 เวลา 07.00 น.
นายวิษณุ มากบุญ สาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ณ ศาลาประชาคมอำเภอแม่วงก์ โดยนายประสิทธิ์ พัฒนสิทธิชีวิน นายอำเภอแม่วงก์เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนอำเภอแม่วงก์