ถนนวัฒนธรรมเส้นทางสู่ชุมชนบำบัดทุกข์บำรุงสุข

10 มีนาคม 2566 เวลา 07.30 น.
นายวิษณุ มากบุญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และชมรม อสม.อำเภอแม่วงก์ ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง ประเภท มาม่า ปลากระป๋อง นม กับพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ตามโครงการถนนวัฒนธรรม เส้นทางสู่ชุมชน เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข เพื่อนำอาหารแห้งไปจัดทำถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่อำเภอแม่วงก์ ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอแม่วงก์